2 sở ‘đẩy’ nhau, đề án thu phí ô tô vào trung tâm TP.HCM vẫn ‘đứng hình’

Sở GTVT TP.HCM cho rằng Sở KH-ĐT là cơ quan đầu mối của dự án đầu tư theo phương thức PPP, còn Sở KH-ĐT lại đề nghị Sở GTVT TP.HCM làm theo quy định khiến đề án thu phí ô tô vào trung tâm ‘đứng hình’ kéo dài.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *