Ảnh hiếm có khó tìm về hàng quán vỉa hè Sài Gòn năm 1991


Thanh niên ngồi ăn sáng trên nắp cống, phụ nữ và t.rẻ e.m ngồi xổm dưới lòng đường ăn quà vặt… là những hình ảnh hiếm có khó tìm về hàng quán vỉa hè Sài Gòn năm 1991 do nhiếp ảnh gia Đức Hans-Peter Grumpe thực hiện

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *