Áp lực học sinh cuối cấp: Không vào trường chuyên sẽ là kẻ thất bại?

Để có thể bước vào trường chuyên, một số học sinh đã phải đối mặt với lượng học và chương trình nặng hơn các bạn đồng trang lứa. Điều này đã tạo nên những áp lực khiến các học sinh cuối cấp ‘chùn chân’ khi kỳ thi đang đến gần.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *