Bắt nghi can chạy xe máy cầm dao… ‘chém dạo’ ở Vũng Tàu

Qua truy tìm, công an xác định chính Long là người chạy xe máy cầm dao ‘chém dạo’ các nạn nhân nên đến nhà mời Long lên trụ sở công an để làm rõ. Lúc này, Long cố thủ trong nhà nhiều giờ liền.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *