Bất ngờ những điều ít biết về nhà tù nhỏ nhất thế giới


Nhà tù nhỏ nhất thế giới, được thiết kế dành cho hai tù nhân, nằm trên đảo Sark ở hạt Guernsey, Anh. Nơi giam giữ phạm nhân này hoạt động từ năm 1856 cho đến nay

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *