'Bệnh truyền nhiễm vẫn là thách thức y tế năm 2023'


Sở Y tế TP HCM dự báo năm 2023, bệnh truyền nhiễm và các dịch bệnh mới nổi vẫn là thách thức lớn với ngành y, đòi hỏi tiếp tục nhiều biện pháp ứng phó.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *