Bỏ việc để 'chạy' trường cùng con


Sau hơn 20 năm đi làm, cô Park, 48 tuổi, đã từ bỏ vị trí giám đốc điều hành để ở nhà hỗ trợ con thi vào đại học danh tiếng.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *