Bức tranh ảm đạm của kinh tế toàn cầu

Bà Katrina Ell (ảnh), là kinh tế gia cấp cao khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Công ty phân tích tài chính Moody’s (Mỹ), đã gửi đến Thanh Niên các phân tích dưới đây về tác động của chiến sự Ukraine đối với kinh tế toàn cầu.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *