Cà Mau: Giải ngân chậm nên hủy bỏ vốn gần 135 tỉ đồng của 3 dự án

Kiểm toán Nhà nước cho rằng, nguồn vốn ODA được phân bổ cho Cà Mau cao nhưng tiến độ giải ngân chậm, nên hủy bỏ vốn 134,823 tỉ đồng của 3 dự án.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *