Con đường nào có thể dẫn tới chiến thắng của Ukraine trước lực lượng Nga?

Con đường dẫn đến chiến thắng của Ukraine- hoặc ít nhất là con đường rõ ràng nhất-có thể sẽ là đi tắt về phía nam, qua những cánh đồng bằng phẳng và lầy lội của tỉnh Zaporizhzhia, theo tờ The Washington Post hôm nay 3.12.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *