Đàm phán hòa bình Ethiopia chính thức diễn ra sau 2 năm nội chiến

Cuộc đàm phán hòa bình chính thức đầu tiên để chấm dứt nội chiến giữa quân đội Ethiopia và các lực lượng ở vùng Tigray đã bắt đầu ngày 25.10 ở Nam Phi.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *