Dân mạng quốc tế phản ứng kết quả Hoa hậu Liên lục địa, Bảo Ngọc nói gì?

‘Nếu như họ có gửi lời không hay đến mình, mình cũng đối đãi với họ bằng sự tử tế. Chẳng qua là đang trong cơn tức giận nên nhiều khi họ không kiểm soát được thôi’, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *