Đọc sách, đón năm mới ở ngôi trường trăm tuổi

Ngày đến trường cuối cùng trong năm cũ 2022 tại ngôi trường tiểu học hơn 100 tuổi ở phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM mang nhiều ý nghĩa với những cuốn sách. Ngày hội đọc sách mở ra những khát vọng mới trong năm mới 2023.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *