‘Ga-ra hạnh phúc’ tập 25: Sơn Ca sẽ cứu Khải thoát khỏi bẫy của lão Phi?

Ga-ra hạnh phúc tập 25: Vân chụp hình cùng thần tượng; Lão Phi bắt cóc Vân để ép Khải vận chuyển hàng trắng cho hắn.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *