Google Maps mở rộng tính năng báo tình trạng giao thông tại Việt Nam?

Nhiều người dùng tại các tỉnh thành cho biết đã có thể xem tình trạng giao thông trên Google Maps ở nơi mình đang sống.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *