Học tiếng Anh chương trình mới không còn ‘trầy trật’ luyện IELTS?

Môn tiếng Anh chương trình mới hướng đến phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đây cũng là mục tiêu đánh giá của bài thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế khác.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *