Khi nào 'đúng lúc' để chuẩn bị cho tuổi già?


Coi già hóa như xu thế tất yếu và có sự chuẩn bị ngay từ hôm nay giúp thế hệ Millennials có tuổi già độc lập thay vì lệ thuộc.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *