Khu đô thị cách hồ Hoàn Kiếm 14 Km có thiên nga, vịt trời đi lại tự do trên đường


Ecopark là thành phố xanh lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, không nhiều người biết tại khu đô thị chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm 14km này là nơi hàng nghìn cá thể chim tìm về làm tổ. Hàng ngày những đàn thiên nga, vịt trời đi lại tư do trong khu đô thị

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *