Lệ Quyên: ‘Tôi mê phụ nữ đẹp hơn đàn ông đẹp'

“Nói nghiêm túc thì tôi mê phụ nữ đẹp hơn đàn ông đẹp. Đi ra ngoài đường, thấy một cô gái đẹp, tôi sẽ nhìn theo đến khi họ đi khuất bóng”, ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *