Ngân sách quốc phòng Đức 'còn lâu' mới đạt mục tiêu của NATO

Một nghiên cứu gần đây cho thấy ngân sách quốc phòng thường niên của Đức còn lâu mới đạt được mục tiêu 2% GDP do NATO đề ra.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *