Những thành phố cô đơn về đêm


Nhiếp ảnh gia Liam Wong ghi lại những khoảnh khắc về đêm ấn tượng của các thành phố trên thế giới. Một đêm mưa ở Harajuku (Tokyo, Nhật Bản). Các bức ảnh này nằm trong cuốn sách After Dark của Liam Wong. Theo nhiếp ảnh gia này, các thành phố trên thế giới về đêm có những sự khác biệt. Tuy nhiên, chúng cũng có những

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *