Quốc hội Nga phê chuẩn dự luật kép kiểm soát kinh tế thời chiến

Quốc hội Nga ngày 6.7 thông qua hai dự luật nhằm tăng cường kiểm soát nền kinh tế, yêu cầu các doanh nghiệp phải cung cấp hàng hóa cho quân đội và buộc người lao động ở một số công ty phải làm thêm giờ.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *