Quy trình hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục

Pháp luật Việt Nam chưa có ‘quy trình can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục’ và chưa có ‘quy định về thẩm quyền xử lý, cách xác định, bằng chứng để chứng minh bị quấy rối tình dục’.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *