Tìm nhân tài thi đấu quốc tế qua giải bóng đá 7 người

Ban tổ chức sẽ lựa chọn những nhân tố nổi bật thông qua giải bóng đá 7 người khu vực Tây nguyên (tổ chức tại Đắk Lắk) để tham gia lập đội bóng 7 người cấp quốc gia, hướng tới thi đấu quốc tế.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *