Bốn động tác khởi động hữu ích cho runner

Khởi động đúng cách sẽ giúp runner chuẩn bị cả về tinh thần và thể chất một cách tốt nhất để thực hiện các bài tập, giảm nguy cơ chấn thương.

Cách khởi động phù hợp nhất là tập từ từ theo trình tự nhanh dần và gia tăng trọng lượng. Trang Running Motivation gợi ý màn khởi động vừa giúp làm nóng cơ, vừa tăng thêm hứng khởi cho runner trước bài tập, với bốn động tác, lần lượt là A Skip (số 1 trong clip), Side Running (2), Grapevines (3) và tổ hợp kép (4) giữa Butt Kick với A Skip.

Bốn động tác khởi động hữu ích cho runner

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *