Cả nhà náo loạn vì bạn của bố đến chơi bị nàng dâu mời ra khỏi cửa

Tôi đang công tác ở tỉnh xa thì bố yêu cầu về gấp. Bố nói, tôi phải lập tức ly dị vợ. Nếu không, ông sẽ từ mặt vì không chấp nhận tôi có người vợ hỗn hào.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *