Chả phượng – món tiến vua ngày Tết cung đình Huế

Chả phượng – món tiến vua ngày Tết cung đình Huế

Chủ nhật, 15/1/2023, 18:00 (GMT+7)

Chả phượng cùng với nem công là món ăn đứng đầu hàng bát trân (8 quý hiếm) khi tiến vua của cung đình Huế ngày xưa.

Tác giả: Bùi Thủy


45 phút

|


4-6 người

|


1.475 kcal

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *