Chế độ nhiều người chơi Halo Infinite “ngốn” hàng GB dữ liệu mạng mỗi trận đấu

343 đang điều tra nguyên nhân một vấn đề khiến Halo Infinite tải xuống lượng dữ liệu khổng lồ trong mỗi trận đấu nhiều người chơi.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *