Cựu giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.Đồng Phú cùng 2 thuộc cấp lãnh án

Cựu giám đốc cùng 2 thuộc cấp tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên H.Đồng Phú (Bình Phước) lãnh án về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *