Dân mạng giải bài toán "chồng đưa vợ 35 ngàn đồng lo tiền ăn trong 2 ngày"

(Dân trí) – Dân mạng xôn xao chuyện một ông chồng đưa vợ 35 ngàn đồng lo tiền ăn 2 ngày. Bên cạnh những người bày tỏ sự kinh ngạc với ông chồng “keo” cũng xuất hiện nhiều “cao nhân” thử giải bài toán hóc búa này.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *