Để các nhà khoa học yên tâm làm khoa học, không quá lo hóa đơn chứng từ

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, một nhiệm vụ khoa học mà Bộ KH-CN cần xem là “trọng điểm quốc gia”, là làm sao cho các nhà khoa học yên tâm làm khoa học, không phải lo hóa đơn chứng từ quá nhiều.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *