Đề xuất TP.Thủ Đức thành trung tâm du lịch mới và khác biệt

Sở Du lịch đề xuất TP.Thủ Đức phát triển du lịch theo hướng trở thành trung tâm du lịch mới, khác biệt với phần còn lại của TP.HCM, thể hiện được bản sắc văn hóa và sự sống động, hiện đại.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *