Đua nhau 'học giả' kiếm chứng chỉ tiếng Anh thật: 'Bao đậu' là chiêu trò quảng cáo?

Sinh viên nhiều trường ĐH cho biết đã đạt yêu cầu đầu ra, thậm chí cao hơn dự kiến khi tham gia các khóa học ‘cấp tốc, bao đậu’ bài thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Aptis và khẳng định ‘đa số đều làm vậy’.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *