FIFA và eSports: một kỷ nguyên mới cho thể thao

FIFA eSports đại diện cho một ngành công nghiệp đang phát triển mà ở đó có rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Tiềm năng của game dường như là vô hạn và mặc dù tương đối mới nhưng nó đã mở ra nhiều cánh cửa tiềm năng.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *