Giải billiards thế giới: Trần Quyết Chiến và Chiêm Hồng Thái cùng thắng thuyết phục

Hai tay cơ Việt Nam Trần Quyết Chiến và Chiêm Hồng Thái đã ngày thi đấu thành công để cùng đi tiếp vào vòng 1/8 của giải billiards carom 3 băng World Championship 2022.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *