Người bị rối loạn tâm lý có nguy cơ thất nghiệp cao hơn

Nghiên cứu ở Đan Mạch mới đây cho thấy những người mắc các rối loạn tâm lý, tâm thần có thể mất nhiều năm làm việc. Nói cách khác, họ có nguy cơ thất nghiệp cao hơn và đứng bên ngoài lực lượng lao động.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *