Những lời khen khiến người nghe khó chịu


Một số lời khen đôi khi mang lại tác dụng ngược, khiến người khác cảm thấy bực mình, mà còn nghi ngờ thiện chí của người nói.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *