Sở Y tế Hải Dương có chỉ số cải cách thủ tục hành chính thấp nhất tỉnh

Sở Y tế Hải Dương là đơn vị có chỉ số cải cách hành chính thấp nhất tỉnh. Đơn vị này thời gian qua cũng xảy ra nhiều sự cố y tế, gây dư luận xấu.

Sáng nay (9/3), UBND tỉnh Hải Dương lần đầu tiên tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, TP năm 2021.

Sở Y tế bị xếp thấp nhất về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các Sở, ban, ngành năm 2021 trên toàn tỉnh Hải Dương.

Theo kết quả được công bố, với 91,53 điểm (điểm tối đa 100), Sở Giao thông vận tải tiếp tục là đơn vị dẫn đầu (năm 2020 cũng dẫn đầu), Sở Khoa học và Công nghệ đạt 90,33 điểm, đứng thứ hai khối sở, ban, ngành.

Riêng Sở Y tế tỉnh Hải Dương bị xếp hạng chỉ số cạnh tranh thấp nhất.

Sở Y tế Hải Dương có chỉ số cải cách thủ tục hành chính thấp nhất tỉnh
Hội nghị công bố lần đầu chỉ số cải cách hành chính ở Hải Dương tổ chức ngày 9/3

Chỉ số CCHC năm 2021 đối với 18 sở, ban, ngành và 12 huyện, thị xã, TP được xác định căn cứ vào 7 nội dung gồm: công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Công tác đánh giá được tổ chức triển khai bằng nhiều phương pháp: điều tra xã hội học; tự đánh giá, chấm điểm; đánh giá của Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh. 

Việc công bố công khai chỉ số CCHC giúp các đơn vị, địa phương trong tỉnh phải nỗ lực hơn nữa lĩnh vực này. Tỉnh cũng khuyến khích người dân giám sát, phản ánh chất lượng của dịch vụ CCHC.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã chỉ ra những hạn chế trong CCHC tại Sở Y tế như người đứng đầu sở chưa tích cực nêu gương, chưa quyết tâm chỉ đạo, còn ngại khó.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa tốt; chưa quan tâm bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực làm việc tại bộ phận giải quyết thủ tục CCHC; chưa chú trọng công tác truyền thông để người dân, doanh nghiệp nắm bắt, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Hải Dương xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính về CCHC theo tinh thần “5 rõ”.

Người dân TP.HCM phải đi lại 8 lần để đăng ký quyền sử dụng đất

Người dân TP.HCM phải đi lại 8 lần để đăng ký quyền sử dụng đất

Để hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, người dân TP.HCM phải tới lui các cơ quan từ 7-8 lần. Điều này vừa mất thời gian vừa khiến người dân cảm thấy phiền hà.

Nguyễn Thu Hằng

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *