Tin tức Covid-19 hôm nay, cập nhật các ca mới mỗi ngày

Thứ sáu, 16/10/2020, 18:07 (GMT+7)

Ngày 16/10 không ca nhiễm mới, một người khỏi, 43 ngày không lây cộng đồng. Số ca nhiễm 1.124, số người khỏi 1.030, số tử vong 35.


  • 06h00


  • 18h00


  • 06h00


  • 0h01


  • 06h00


  • 06h00


  • 18h20


  • 06h00


  • 06h00


  • 06h20

Có 3 nội dung mới cập nhật

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *