Tin tức Covid-19 hôm nay, cập nhật các ca mới mỗi ngày

Thứ tư, 14/10/2020, 12:01 (GMT+7)

Sáng 14/10 không ca nhiễm, 41 ngày không lây cộng đồng. Số ca nhiễm lên 1.113, số người khỏi 1.026, số tử vong 35.


  • 06h00


  • 06h00


  • 18h20


  • 06h00


  • 06h00


  • 06h20


  • 09h00


  • 06h00


  • 06h25


  • 06h20

Có 3 nội dung mới cập nhật

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *