V-League tái xuất, cấm các đội sử dụng trẻ em dắt tay, VIP không được xuống sân

Mỗi đội nên sử dụng 2 xe buýt đến sân hoặc chia làm 2 chuyến để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các cầu thủ, quan chức..; không sử dụng trẻ em dắt tay; không cho phép khách VIP xuống sân bắt tay động viên đội bóng;

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *