Bắc Ninh báo cáo vụ lãnh đạo sở đi chơi golf trong giờ làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra.

Theo đó, đoàn kiểm tra được thành lập để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 lãnh đạo, gồm 3 người của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là ông Đặng Trần Trung, Giám đốc; ông Đặng Công Hưởng, Phó giám đốc; ông Đặng Công Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: và ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư huyện Yên Phong.

Trưởng đoàn là một Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra theo quy trình, quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong báo cáo gửi Phó Thủ tướng nêu rõ Nghị định 71 của Chính phủ ngày 20-9-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 ngày 18-9-2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật về đảng thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện quy trình xử lý kỷ luật hành chính. Hình thức kỷ luật hành chính phải đảm bảo tương xứng với kỷ luật về đảng, để đảm bảo tính thống nhất, toàn diện.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng ngay khi có kết quả cụ thể.

Trước đó, báo chí phản ánh một số lãnh đạo sở, huyện ở Bắc Ninh đi chơi golf 3 lần một tuần trong giờ hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *