Chủ tịch UBND TP HCM phê bình nhiều chủ đầu tư dự án

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo khẩn đến các Sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch và Kiến trúc; UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức; Ban Quản lý Đường sắt đô thị; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện các dự án, công trình giao thông vận tải trọng điểm; nghiêm túc báo cáo định kỳ, đảm báo chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM phê bình nhiều chủ đầu tư dự án - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố phê bình các chủ đầu tư không lập Bảng tiến độ chi tiết triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm gửi UBND thành phố; Ảnh: Nguyễn Phan

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các sở, ngành phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

“Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố đối với việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ, làm chậm tiến độ dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, công trình trọng điểm”- chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ.

Riêng đối với Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành liên quan đánh giá, đề xuất phương án, mô hình quản lý dự án phù hợp quy mô các dự án trọng điểm trong thời gian tới nhằm triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; tham mưu, đề xuất UBND thành phố trước ngày 15-12.

Đáng chú ý, trong chỉ đạo này, Chủ tịch UBND thành phố phê bình những chủ đầu tư không lập Bảng tiến độ chi tiết triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm gửi UBND thành phố và các sở, ngành theo dõi.

Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị chủ đầu tư liên quan, khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án năm 2023, năm 2024 và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đối với các dự án đã được giao kế hoạch vốn, báo cáo UBND thành phố, các sở, ngành để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn theo đúng kế hoạch đã đề ra; khẩn trương hoàn thành việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *