Quảng Trị nỗ lực giảm nghèo bền vững

Theo kết quả rà soát sơ bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, đến cuối năm 2023, tỉ lệ nghèo đa chiều tại tỉnh này sẽ giảm 1,49% với 2.576 hộ; trong đó, hộ nghèo giảm 2.179 hộ (1,24%) và hộ cận nghèo giảm 397 hộ (0,25%).

Tính đến ngày 31-10, tỉnh Quảng Trị đã giải ngân hơn 255 tỉ đồng (trong đó, ngân sách trung ương hơn 212,5 tỉ đồng, ngân sách địa phương gần 42,4 tỉ đồng) để thực hiện Chương trình  mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023.

Quảng Trị nỗ lực giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Diện mạo khu dân cư ở huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ngày càng khởi sắc

Từ nguồn vốn chương trình, tỉnh đã thực hiện nhiều dự án như: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.

Trong đó, tỉnh đã tập trung nguồn lực để thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, duy tu bảo dưỡng các công trình thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; tại huyện Đakrông đã đầu tư 57 công trình đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, công trình trường học, thủy lợi, nước sạch, văn hóa, y tế; tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển đã đầu tư 11 công trình, trong đó 7 công trình đầu tư mới.

Quảng Trị nỗ lực giảm nghèo bền vững - Ảnh 2.

Hệ thống giao thông tại miền núi tỉnh Quảng Trị ngày càng được cải thiện, nâng cao

Đến thời điểm này, tỉnh đã giải ngân cho 230/720 hộ tham gia các hoạt động sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; xây dựng 10/26 mô hình về chăn nuôi lợn, dê, bò bản địa, trồng chuối lùn, cây ăn quả, cải tạo vườn cà phê, tiêu với 566 hộ/1.550 hộ tham gia.

Hỗ trợ đầu tư, nâng cấp 7 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện và hỗ trợ cơ sở vật chất 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nghề cho 3.243 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đầu tư 2 sàn giao dịch việc làm; hỗ trợ xây mới 392 nhà hộ nghèo, sửa chữa 77 nhà hộ nghèo, cận nghèo…

Quảng Trị nỗ lực giảm nghèo bền vững - Ảnh 3.

Người dân vận chuyển sản phẩm nông nghiệp đến địa điểm thu mua

Ông Bùi Văn Thảng – Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị – cho biết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Quảng Trị đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai hiệu quả.

Chương trình tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp người nghèo, hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. 

Quá trình thực hiện chương trình đảm bảo công khai, minh bạch từ việc xác định đối tượng hỗ trợ đến việc phân bổ vốn, có sự kiểm tra giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thành viên các cấp…

Tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại, vướng mắc như các văn bản quy định của Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương thường xuyên sửa đổi, bổ sung nên việc triển khai ở các địa phương gặp lúng túng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đặc biệt là các nội dung liên quan đến đấu thầu, mua sắm vật tư, con giống phục vụ dự án về giảm nghèo, về phương án hỗ trợ; định mức chi cho từng đối tượng cụ thể như hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. 

Tại một số địa phương có các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó đối tượng hỗ trợ là cây – con giống mới chưa có định mức kinh tế kỹ thuật dẫn đến khó khăn khi xây dựng phương án, dự án hỗ trợ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *